Prawo karne

Prowadzę sprawy z zakresu prawa karnego na każdym etapie postępowania zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego jak i obrony praw pokrzywdzonego. Zapewniam również pomoc prawną na etapie postępowania karnego wykonawczego. Zachęcam również do natychmiastowego kontaktu w przypadku tymczasowego zatrzymania lub aresztowania.

Prawo karne kajdanki i młotek