Prawo cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego, w ramach których zapewniam porady, opinie, sporządzanie pism oraz zapewniam reprezentację na każdym etapie sprawy, w tym przed sądami wszystkich instancji. Zapewniam pomoc i wsparcie w sprawach z zakresu:

  • dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania ze wszelkiego rodzaju wypadki, w tym również w sprawach o dochodzenie świadczeń z polis dobrowolnych oraz błędów medycznych i naruszenia praw pacjenta,
  • prawa spadkowego oraz rzeczowego

 

Prawo cywilne rodzina na spotkaniu z adwokatem przy laptopie